WizArt Times

www.wizart.institute                                                                                                                                                                                        Editie 7


De WizArt Times verschijnt onregelmatig en vooral bij toeval. Wil je niet iedere keer op de site hoeven kijken en toch zo nu en dan handige tips ontvangen om je wensen werkelijkheid te laten worden? Schrijf je dan in voor updates via deze link. Dan krijg je de WizArt Times vanzelf toegestuurd. Natuurlijk kun je je te allen tijde weer afmelden.

De magische kracht van woorden

en

waarom rituele handelingen en teksten belangrijk zijn als je je wensen wilt realiseren


door Egbert Brons

Dat woorden kracht hebben weten we allemaal. Met woorden kan je iets maken en iets breken. Woorden hebben invloed. Ze kunnen iets in gang zetten of bereiken. Verandering begint vaak in “de kunst”, en meestal in de woordkunst. Woorden worden magisch als ze je helpen om je wensen te realiseren. Maar hoe doe je dat? Hoe kan je dan bewust woorden gebruiken om je wensen te realiseren? En heb je genoeg aan woorden of valt er nog iets te overwinnen of te overbruggen in je eigen kijk op de werkelijkheid? Dit artikel geeft je inzicht in de werking van je bewuste, onderbewuste en onbewuste en hoe je deze drie-eenheid voor je kunt laten werken om je wensen uit te laten komen.


Een eerste stap is inzicht krijgen in wat de relatie is tussen het bewuste, onderbewuste en onbewuste. Alle drie spelen een belangrijke rol om woorden hun magische kracht te laten uitoefenen.


Eén ding is duidelijk: als het om bewust versus onderbewust gaat, is de wetenschap er nog niet uit. En misschien worden er, om de onderzoeken zuiver te houden, wel dingen uit elkaar getrokken die in de praktijk helemaal niet zo los van elkaar staan. Er is een voortdurende interactie tussen bewuste gedachten, gevoelens en onderbewuste processen. Aan elke bewuste gedachte gaan processen vooraf waar we nog onvoldoende zicht op hebben. 


Bekend is dat Aleister Crowly is begonnen met het schrijven van Magic met een ck. Dus Magick. Hij deed dit om onderscheid te maken tussen de magische trucs die illusionisten vertonen en echte magie. Deze kleine verandering lijkt wellicht ridicuul. Het is het echter niet. Om woorden voor je te laten werken heb je meer dan alleen het cognitieve of bewuste deel van je brein nodig. Je hebt ook je onbewuste nodig. En dat onbewuste is er vaak niet van overtuigd dat magie bestaat. Want ons hele leven is ons verteld dat echte magie niet bestaat. En dat is feitelijk een belemmerende overtuiging geworden. Een overtuiging die je kan weerhouden om te geloven in de mogelijkheden om de werkelijkheid met je verbeeldingskracht te veranderen. En wie de workshop “van Wens naar Werkelijkheid” gevolgd heeft, weet dat geloven in de manifestering van dat wat je wenst een voorwaarde is.


Het helpt om de verschillen tussen het bewuste, onbewuste en onderbewuste te weten en hoe die drie met elkaar communiceren.


Het onderbewuste kan praten met het bewuste en met het onbewuste. Het bewuste kan praten met onderbewuste, en het onderbewuste kan praten met onbewuste. Maar het bewuste kan niet direct praten met het onbewuste. Lijkt ingewikkeld maar onderstaand plaatje geeft een en ander helder weer.

Het bewuste gebruik je bij praten, logisch denken, analyseren, beslissingen overdenken en bijvoorbeeld plannen. Het kan kleine hoeveelheden informatie verwerken, heeft een vrije wil en kan er tot op zekere hoogte voor kiezen om het onbewuste te overstemmen.


Het onbewuste verwerkt grote hoeveelheden informatie, en speelt ook een rol bij emoties, (irrationele) overtuigingen, intuïtie, creativiteit, verbeelding, inspiratie, herinneringen. Het onbewuste bevat een enorme hoeveelheid opgeslagen kennis.


Bewuste en onbewuste mentale processen hebben elk hun eigen sterke kanten. Ze zijn allebei goed op hun eigen terrein. Ze werken samen en kunnen allebei zowel oorzaak als gevolg zijn. Bewuste ervaringen kunnen uiteindelijk voortvloeien in onbewuste invloeden, zoals bijvoorbeeld het geval is bij het ontstaan van overtuigingen. En onbewuste processen werken op de achtergrond aan onze belangrijke problemen en doelen, en planten antwoorden en oplossingen in onze bewuste geest. Onbewuste doelen richten onze bewuste aandacht op zaken die relevant zijn voor die doelen en zorgen ervoor dat we juist die zaken opmerken om er vervolgens gebruik van te kunnen maken. Wil je bijvoorbeeld grote, belangrijke beslissingen nemen? Ook dan bereik je het beste resultaat als het bewuste en onbewuste samenwerken. Het blijkt dat het onderbewuste nog beter werkt als er behalve geschreven informatie ook beelden worden aangeboden, oftewel informatie die niet direct in woorden te vatten is.


Je bewuste heeft overtuigingen die je moet overbruggen. En daarbij helpt dat je onderbewuste een handje helpt met Magick. Soms is het zo dat twijfel, angst, minachting en andere negatieve associaties met een woord, een zin of een idee het moeilijk kan maken om iets in gang te zetten.

Daarbij komt dat de meeste simpele woorden niet simpel zijn. Zeker als je nagaat wat voor context of onderbewuste associaties er met een woord kunnen zijn. Neem bijvoorbeeld “liefde” of “geld” of “geluk”. Als je deze woorden gebruikt om met het onderbewuste te praten dan is dat zich bewust van alles waar je er ooit over gedacht hebt of gevoeld hebt ook al is het misschien diep verborgen in je geest. En het onderbewuste biedt je dan zo’n beetje alles aan wat het heeft op dat terrein in plaats van iets heel specifieks, iets dat je echt zou willen.


Het bewuste wil veel. Het is in het algemeen de bestuurder van de bus waar ook het onbewuste en onderbewuste ook in zitten. Maar om het onbewuste iets te laten verstaan moet het bewuste aan het onderbewuste vragen om te vertalen.


Dat is waarom we magische handelingen moeten voorzien van rituele handelingen en teksten om ze te laten werken. We hebben namelijk het onderbewuste nodig. En dit onderbewuste begrijpt geen teksten. Het communiceert in kleuren, in gevoelens, in geur en aanraking, in liederen en rijmpjes. Als je dat gebruikt, dan kan het onderbewuste de boodschap ook overbrengen bij het onbewuste. En dat is een belangrijke stap om van wens naar werkelijkheid te komen.


Misschien wil je meer te weten komen over hoe jij dit in je leven kunt toepassen? Voel je vrij om contact op te nemen via egbert.brons@wizart.institute.

Edward Alexander (Aleister) Crowley (1875 - 1947) was een Brits esotericus, schrijver, bergbeklimmer, dichter en yogabeoefenaar. Hij was een invloedrijk lid van verschillende occulte organisaties, waaronder de Golden Dawn en de Ordo Templi Orientis. Hij is vooral bekend wegens zijn occulte geschriften, in het bijzonder The Book of the Law en verwierf door zijn losbandig leven een reputatie die hem de bijnaam 'The Wickedest Man In the World' bezorgde.

Kotodama (言霊) verwijst naar het geloof dat woorden mystieke krachten hebben. Het combineert het woord voor "spraak" (言 koto) en het woord voor "ziel"(霊 tama). Kotodama heeft zijn wortels in Shinto, de animistische religie van Japan. Shintoïsten geloven dat niet alleen mensen, maar ook dieren, objecten en woorden zielen hebben.

Kotodama veronderstelt dat geluiden op magische wijze objecten kunnen beïnvloeden en dat het rituele chanten van woorden zowel het individu als haar omgeving kan beïnvloeden.


Een mooi voorbeeld van kotodama vind je in het boek van dr Masaru Emoto “de boodschap van water”. De Engelstalige vertaling van Emoto's boek, "The Hidden Messages in Water", werd een NY Times bestseller.

Woorden zijn, naar mijn niet zo bescheiden mening, onze meest onuitputtelijke bron van magie. In staat om zowel letsel toe te brengen als te genezen. – A. D.

Zelf proberen? Als je eens wilt ervaren dat door het gebruik van een ander woord je gedrag, je manier van kijken en ervaren verandert, doe dan de volgende oefening. Kies een voorwerp of iets uit de natuur, bekijk het door het als een “het”, als onpersoonlijk, te zien. Bekijk daarna hetzelfde object en benoem het dan door het woord “gij” of “u” te gebruiken. Wat doet dat met jou én het voorwerp van je aandacht?

Vorige edities van WizArt Times?


Editie 6: Klik hier.

Editie 5: klik hier.

Editie 4: klik hier.

Editie 3: klik hier.

Editie 2: klik hier.

Editie 1: klik hier