Workshops

T H E  A R T  A N D  S C I E N C E  O F  C R E A T I N G  A   W O N D E R F U L   L I F E

Magie van Manifestatie

Voor een ieder die zijn leven bewust in de juiste richting wil sturen en zijn dromen wil waarmaken.

Wil je eindelijk eens een concrete stap zetten in de richting van de verwezenlijking van die droom waar je al jaren mee rondloopt? Of zou je er juist graag achter komen wat jouw diepste wens is?

Vraag je je misschien af waarom jij in een negatieve spiraal terecht bent gekomen en heb je geen idee hoe deze te doorbreken? Of zou je wel wat meer magische ‘verwonder’-momenten in je leven kunnen gebruiken? En wil je graag een concreet actieplan om de gewenste veranderingen in je leven ook daadwerkelijk in gang te zetten?

Neem dan deel aan onze workshop die je op een speelse wijze leert kennismaken met de universele natuurwet van de aantrekkingskracht en hoe je deze wet voor je kunt laten werken!

Brainpower

Loop je over van keuzes, maar kom je niet verder? Weet je dat je meer wilt en kunt dan dat je nu doet? Ben je nog te vaak in de ban van je eigen gedachten? Zou je meer in het hier en nu willen zijn? Wil je moeiteloos de juiste keuzes maken en “gewoon” de goede dingen te doen? Dan is deze online workshop wat voor jou.

We leven in een tijd waarin veel gebeurt. De veranderingen die plaatsvinden zijn omvangrijk en complex. En er is goed nieuws: mensen beschikken over alle capaciteiten die nodig zijn om respons te geven aan de uitdagingen van vandaag. 

We gaan aan de slag met het je laten ervaren van de werking van de creatieve kant van je brein. We voorzien je van context en heel veel praktische oefeningen. Je leert bij deze workshop hoe je jouw verborgen capaciteiten succesvol kunt inzetten.

Leiderschap & Passie

naar een leiderschap met lef

Leiderschap is een bijproduct van passie. Het gaat in de eerste plaats over de vraag: waar wil jij je sterk voor maken? Laat je je leiden door wat van buiten op je af komt  of durf je af te stemmen op wat jij belangrijk en van waarde vindt? Deze vraag is actueel nu we leven in een cultuur waarin leiderschap steeds meer bepaald wordt door de taal van maximalisatie, rendement, economisch nut, meetbare prestaties en controleerbaarheid. Wat kan waarden gedreven leiderschap betekenen in deze context?

In deze workshopga je je eigen leiderschap onderzoeken. Wat heb jij in huis om anderen te inspireren. Waar zit jouw passie en bezieling? Waar is het jou om te doen? Met welke spanningen en dilemma’s word je geconfronteerd? Wat weerhoudt jou om je leiderschap te pakken en wat helpt je verder? Aan het eind van dag heb je zicht op je eigen ontwikkeling.

Wens en Werkelijkheid

Voor wie zichzelf beter wil leren kennen en wil weten hoe wensen werkelijkheid worden.

Het verhaal achter de werkelijkheid. Hoe kan het dat je iets bedenkt wat eigenlijk onmogelijk te realiseren lijkt en dan toch lukt? Hoe werk: van gedachte naar realisatie? En hoe kan je dat inzetten om je doelen te bereiken?

Krijg antwoord op hoe je brein werkt, hoe je informatie opslaat en waarom dezelfde gedragspatronen telkens weer opnieuw opduiken en hoe je dat kunt veranderen. Leer hoe je je breinhet best kunt inzetten om jouw gewenste werkelijkheid te creëren, welke creatiemethodieken werken en welke dat niet doen. 

Deze workshop geeft je alle antwoorden die je hebt over het creatieproces en hoe je dat voor je kunt laten werken zodat je keuzes kunt maken die je leven verrijken.

Powercircles

Dialoog naar betrokkenheid, draagvlak en succes

De powercircle plaatst de problemen en de mensen naast elkaar, in plaats van tegenover elkaar. Het legt daarmee de basis voor communicatie en wederzijds vertrouwen en het enthousiasme voor het aanpakken van praktische en strategische onderwerpen. De powercircle is daarmee bij uitstek geschikt om mensen van uiteenlopende achtergronden in respect en openheid met elkaar in gesprek te brengen. Onderlinge tegenstellingen, verschillende perspectieven worden gedragen en verdragen, waarmee ruimte ontstaat voor een nieuw gemeenschappelijk perspectief. De powercircle zorgt er via de persoonlijke ervaring voor dat mensen hun eigen verantwoordelijkheid nemen voor het gemeenschappelijke vraagstuk én een verbondenheid met elkaar ervaren waardoor oplossingen mogelijk worden.