WizArt Times ed6

www.wizart.institute                                                                                                                                                                                        Editie 6De Neomagus: magiër in business


door Egbert Brons

Deze blog gaat over Magie. Niet de fictieve magie van Harry Potter of toneelmagie, niet de magie in films als Lord of the Rings, maar echte magie en hoe je die in het dagelijkse leven, zakelijk en privé, kan toepassen.


We hebben ons hele leven te horen gekregen dat magie niet echt is, niet bestaat. Maar stel nu eens dat het wel bestaat, dat je het kunt toepassen en dat je daardoor succesvoller wordt.


Wat is dat: Magie?


Magie is niet iets uit het verleden en het is niet verdwenen met de opkomst van de wetenschap. Magie is alom tegenwoordig. En je ziet het als je er voor open staat.


Magie betekent overigens niet dat er geen “oorzaak” is. Echte magie is niet iets onmogelijk mysterieus, ik zie het als de voorloper van de toekomst van de wetenschap.


Er zijn veel definities en omschrijvingen van Magie beschikbaar. En vrijwel iedereen heeft waarschijnlijk wel een eigen beeld van wat Magie is. Een gangbare en beknopte definitie van Magie is ‘een techniek die de mens in staat stelt gebeurtenissen te beïnvloeden in de subjectieve en/of objectieve werkelijkheid’, door middel van wilskracht en bovenzintuiglijke krachten in zowel het individu als het universum.


Een verdere omschrijving van Magie, die ook nog een wetenschappelijke basis heeft en waar onderzoek naar gedaan wordt, is die waarbij Magie onderverdeeld wordt in drie categorieën: mentale beïnvloeding van de fysieke wereld, het waarnemen van gebeurtenissen in tijd en ruimte en de interactie met niet fysieke entiteiten.


Bovenstaande omschrijving gebruik ik als ik het over Magie heb. Er is hierover inmiddels veel wetenschappelijke literatuur te vinden. Gebaseerd op een substantiële hoeveelheid empirisch bewijsmateriaal, kunnen we, met een hoge mate van betrouwbaarheid, stellen dat Magie bestaat. En dat het veel, vooral onbewust, wordt toegepast. Wil je daar meer over weten kijk, dan eens naar het werk van onderzoeker en professor Dean Radin.


Hoe creëer je wat je echt wil?


Voor deze blog kijk ik naar de eerste categorie: mentale beïnvloeding van de fysieke wereld of zoals je het ook kan formuleren: hoe zorg ik dat wat ik echt wil ook daadwerkelijk gebeurt. Daarbij ligt de focus op de magische ruimte tussen geest en materie, tussen verbeelding (imaginatie) en werkelijkheid.


Waarom magische ruimte? Omdat we tot op heden nog steeds niet weten hoe die twee elkaar beïnvloeden. We weten echter wel dat er wederzijdse beïnvloeding is en dat er manieren en technieken zijn om de beïnvloeding bewuster te doen. Dat noem ik Neomagie: het actief inzetten van het bewustzijn om middels gedachtenkracht zaken te manifesteren. Dit wordt ook wel intentionele Magie genoemd.


Bidden is een vorm intentionele Magie, een mentale activiteit om de wereld te beïnvloeden. Het dragen van een ring, amulet, halsketting is een vorm van sympathische Magie, een symbool wordt gebruikt om tijd en ruimte te overstijgen. En iedereen kent de overvloed aan literatuur over positief denken. Allemaal gebaseerd op eeuwenoude magie. In mijn eigen onderzoek heb ik een 14e -eeuws manuscript gevonden over het gebruik van gedachtenkracht om de wereld vorm te geven.


Voorbeelden van intentionele Magie zijn volop om je heen te vinden. Zeker als je je realiseert dat alles wat je om je heen ziet het resultaat is van iets wat eerst alleen in de geest bestond en daarna materie is geworden. Oftewel alles om je heen is tweemaal gecreëerd: eerst in iemands verbeelding, daarna pas in de werkelijkheid. Het scherm waarop je dit leest is ooit eerst als gedachte ontstaan in iemands geest. Pas daarna is het werkelijkheid geworden.


Het creatieproces


Als je dit proces, het creatieproces, beheerst, kan je, in theorie, alles werkelijkheid laten worden wat je je kan verbeelden. Waarom in theorie? Omdat we meestal niet weten wat we echt willen, niet weten hoe je je verbeelding kunt inzetten en ons laten belemmeren door het onbewuste deel van onze geest. En last but not least: geen actie ondernemen.


Het je laten belemmeren door het onbewuste deel van je geest is overigens één van de grootste obstakels bij het toepassen van Magie. Hoe je dat onbewuste kan laten meewerken vertel ik in een volgende blog.


Mensen die bovenstaande wel kunnen toepassen zijn vaak buitengewoon succesvol. Zij hebben, net als alle succesvolle mensen, drie gemeenschappelijke eigenschappen: ze zijn in staat om een scherpe focus te creëren en vast te houden, ze staan open voor wat zich aandient en ze ondernemen actie.

Focus is in dit geval geconcentreerde gedachtenkracht: een helder zicht hebben op dat waar het om gaat en voelen wat dat kan opleveren.


Je kunt je natuurlijk afvragen of je dat Magie moet noemen. Als je puur naar het begrip focus kijkt misschien niet. Maar als je het kan combineren met synchroniciteit, wat mij betreft een woord voor het openstaan voor wat zich aandient en er naar handelen, dan gebeuren er dikwijls onverklaarbare dingen die je naar je gewenste doel leiden. En dat is Magisch.


Zelf doen


Wat kan je zelf doen? Een uitgebreide studie naar Magie, een workshop bij het WizArt Institute, zoals bijvoorbeeld de online workshop Magie van Manifestatie, of begin gewoon eens met het maken van een lijstje van dat wat je het liefste echt wil in je leven. Schrijf het in positieve bewoordingen op en alsof het al gebeurd is. Kies je woorden met zorg, want woorden hebben scheppingskracht. Deel het lijstje eens met mensen die je vertrouwt en sta open voor wat zich aandient.

Vorige edities van WizArt Times?


Editie 1: Klik hier.

Editie 2: klik hier.

Editie 3: klik hier.

Editie 4: klik hier.

Editie 5: klik hier.


De term synchroniciteit betekent zinvolle coïncidentie van uiterlijke en innerlijke gebeurtenissen die zelf niet causaal verbonden zijn. Het begrip werd in 1930 geformuleerd door de Zwitserse psychiater en psycholoog Carl Gustav Jung in zijn verhandeling Synchroniciteit: een acausaal, verbindend principe. Van synchroniciteit is sprake wanneer twee of meer gebeurtenissen min of meer tegelijkertijd optreden in een voor de betrokkene zinvol verband, dat niet noodzakelijk als causaal wordt ervaren. Eenvoudig gezegd: je ervaart het als "meer dan gewoon toeval"; omdat de twee gebeurtenissen voor jou met elkaar te maken schijnen te hebben, maar niet zo dat het ene het andere heeft voortgebracht.  

Carl Gustav Jung was een Zwitsers psychiater en psycholoog. Hij was de grondlegger van de analytische psychologie.


Magie is dat wat we niet begrijpen.


Arthur C. Clarke


Sir Arthur Charles Clarke was een invloedrijk Brits sciencefictionschrijver, uitvinder en futuroloog. Hij behoorde tot de Grote Drie van de SF in de 20ste eeuw, samen met Robert Heinlein en Isaac Asimov. Verder was hij lid van de Royal Astronomical Society, oud-voorzitter van de British Interplanetary Society en lid van de Academy of Astronautics.


Dean Radin, PhD, is Chief Scientist at the Institute of Noetic Sciences and Associated Distinguished Professor at the California Institute of Integral Studies. He earned a BS in electrical engineering (magna cum laude, with honors in physics), and then an MS in electrical engineering and a PhD in psychology from the University of Illinois.