WizArt Times ed 5

www.wizart.institute                                                                                                                                                                                        Editie 5

Wat je ziet is wat je verwacht te zien

of

hoe de wereld om je heen verandert als je anders gaat kijken

door Egbert Brons

We weten natuurlijk dat de werkelijkheid, of de wereld om je heen, veel meer is dan dat wat we met onze, beperkte, menselijke zintuigen waarnemen. Achter ieder zintuig gaat een wereld van sensaties schuil. Smaak, geur, geluid, zien, voelen en zelfs onze gedachten zijn werelden op zich. Werelden waarin je moeiteloos in op kunt gaan. We staan er echter zelden bij stil dat er ook andere “werelden” zijn. Werelden die we met onze zintuigen niet kunnen waarnemen. Werelden die door wetenschappelijk onderzoek steeds meer in kaart gebracht worden.


Zo’n wereld is bijvoorbeeld de wereld van de kwantum fysica. De wereldbeschouwing van de kwantum fysica blijkt totaal anders dan ons gebruikelijke wereldbeeld. Volgens de kwantum fysica principes is er geen werkelijkheid totdat deze werkelijkheid wordt waargenomen. Dat betekent dat de wereld niet kan bestaan zonder waarnemer, niet kan bestaan zonder het middel om waar te nemen: bewustzijn. Men noemt dat ook wel het observer effect.


Omdat alles beïnvloed wordt door deze waarnemer, is het onmogelijk om los te staan van dat wat we waarnemen. We zijn dus een onlosmakelijk onderdeel van dat wat we waarnemen: we zijn dat wat er gebeurt. Meestal besteden we geen aandacht aan onszelf als we iets waarnemen en aan dat wat we meemaken. Dat wat er gebeurt laat ons niet altijd ervaren dat onze acties en waarneming iets in gang zet, een verandering veroorzaakt.


Wellicht denk je dat je niet de werkelijkheid verandert met je waarneming, maar slechts de wijze waarop je de werkelijkheid interpreteert. In de wereld van de kwantum mechanica is het echter zo dat de waarnemer dat beïnvloedt wat hij waarneemt. Door bewust te kiezen voor hoe je de wereld ziet, worden zelfs andere aspecten van de wereld “onzichtbaar”. Wat je besluit waar te nemen kan niet alleen tot gevolg hebben dat je een ander aspect van de waarneming niet ziet, het kan het zelfs “niet bestaanbaar” maken. De kwantum fysica vertelt ons dat dat wat er is, de “werkelijkheid”, afhankelijk is van dat wat je wilt zien.


Dat wat de werkelijkheid is, is onlosmakelijk verbonden met dat wat er in onze geest gebeurt. Door te observeren ga je jezelf zien als alleen of afgezonderd van dat wat er gebeurt. Of je kiest ervoor jezelf te zien als onderdeel van een groter geheel. Het is het verschil tussen deelnemen en toekijken.


Wat heb je aan deze info? Het verklaart onder andere waarom in het creatieproces verbeelding zo’n grote rol speelt. Bij de verbeelding van je gewenste toekomst zie je jezelf als onderdeel van een groter geheel en kies je voor dat wat jij verwacht. En zul je merken dat wat je verwacht, je ook ziet.


Vragen hierover? Mail naar wizart@wizart.institute.


 


Vorige edities van WizArt Times?


Editie 1: Klik hier.

Editie 2: klik hier.

Editie 3: klik hier.

Editie 4: klik hier.


In deze blog gebruik ik, voor de leesbaarheid, “werkelijkheid” en “wereld” en “wereld om je heen” als begrippen met min of meer dezelfde betekenis.


In de fenomenologie is de definitie van de werkelijkheid dat werkelijkheid een product is van de interactie tussen de mens en de wereld. Hieruit volgt dat het mogelijk is om de ervaren werkelijkheid te veranderen door of de wereld of de mens te veranderen.Niels Bohr was een Deens theoretisch natuurkundige en theoretisch scheikundige. In 1922 ontving hij de Nobelprijs voor de Natuurkunde.


Kwantum fysica is het vak (natuurkunde), kwantum mechanica is een natuurkundige theorie die het gedrag van materie en energie op atomaire en subatomaire schaal beschrijft. De ontwikkeling ervan, sinds het begin van de 20e eeuw, kan, samen met die van de relativiteitstheorie, beschouwd worden als de overgang van de klassieke natuurkunde naar de moderne natuurkunde.

Deze blog is geïnspireerd op het werk van Fred Alan Wolf. Hij is een natuurkundige, schrijver, spreker, heeft een Ph.D. in theoretische natuurkunde en is gespecialiseerd in de relatie tussen kwantum fysica en bewustzijn. Met DuckDuckGo vind je veel info over hem en de boeken die hij geschreven heeft.