Procesbegeleiding

T H E  A R T  A N D  S C I E N C E  O F  C R E A T I N G  A   W O N D E R F U L   L I F E

Procesbegeleiding


Ga niet alles zelf organiseren, maar maak het mogelijk dat anderen het zelf kunnen organiseren’

Bij ingrijpende veranderingen of complexe vraagstukken kunnen de emoties hoog oplopen en de belangen verschillen. Ieder wil meestal vanuit zijn eigen kennis en ervaring het belang van de organisatie dienen. En ook die van zijn eigen team of afdeling, medewerkers en misschien zelfs die van hem of haar persoonlijk. Probeer daar maar eens een werkbaar geheel van te maken. Dat is behoorlijk ingewikkeld.


Juist door je eigen betrokkenheid, is het lastig om met afstand en objectiviteit naar de organisatie te kijken. Dikwijls is het lastig om het grotere geheel te zien.


In die situaties kan een externe procesbegeleider uitkomst bieden. Iemand die met een frisse blik van buiten naar de organisatie kan kijken. Ik kan die rol vervullen. Ik onderzoek wat leeft en speelt binnen een team of organisatie, waarbij essentiële zaken boven tafel komen. Met geen ander belang, dan in korte tijd tot een gezamenlijke en gedragen oplossing te komen.


Als procesbegeleider zorg ik ervoor dat de verschillende perspectieven voldoende ruimte krijgen, dat de dynamiek in de groep helder wordt en maak ik de interacties binnen de groep bespreekbaar.


Het doel van procesbegeleiding is uiteraard dat partijen steeds meer zelf in staat zijn inhoud en interactie met elkaar te combineren. In mijn werk staat dat centraal. Daarbij gebruik ik beproefde en bewezen methodieken.Praktische informatie

Een procesbegeleider kan worden ingeschakeld om onder andere:


  • de samenwerking tussen verschillende organisaties te bevorderen
  • gedrags- en cultuurveranderingen te begeleiden
  • het onderling vertrouwen te laten toenemen
  • de onderlinge communicatie te verbeteren
  • ogenschijnlijk complexe zaken bespreekbaar te maken
  • medewerkers te motiveren
  • een hechtere samenwerking te krijgen
  • visies en ideeën samen te voegen
  • de rust in een organisatie te herstellen