Powercircles

T H E  A R T  A N D  S C I E N C E  O F  C R E A T I N G  A   W O N D E R F U L   L I F E

Powercircles: dialoog naar betrokkenheid, draagvlak en succes

Het lijkt er dikwijls op dat we in de materiele wereld maar povere resultaten behalen, gewoon omdat er te veel tegenstrijdige wensen en bijbehorende ego’s zijn. In een vergadering met mensen die iets willen bereiken voor het creëren van een betere wereld ontdek je al gauw dat ieder zo zijn eigen idee daarover heeft en dat men vaak het eigen idee het beste vindt. Je kan dan blijven vergaderen maar er komt geen actie uit voort. De wereld blijkt in die zin een creatie van het collectieve bewustzijn. Hoe doorbreek je dat nou? Hoe wordt je regisseur van jouw wensen en zorg je ervoor dat je anderen meekrijgt? Daarvoor is door het WizArt Institute een krachtige tool ontwikkeld: Powercircles: dialoog naar betrokkenheid, draagvlak en succes.

De Powercircle plaatst de problemen en de mensen naast elkaar, in plaats van tegenover elkaar. Het legt daarmee de basis voor communicatie en wederzijds vertrouwen en het enthousiasme voor het aanpakken van praktische en strategische onderwerpen. De Powercircle is daarmee bij uitstek geschikt om mensen van uiteenlopende achtergronden in respect en openheid met elkaar in gesprek te brengen. Onderlinge tegenstellingen, verschillende perspectieven worden gedragen en verdragen, waarmee ruimte ontstaat voor een nieuw gemeenschappelijk perspectief. De Powercircle zorgt er via de persoonlijke ervaring voor dat mensen hun eigen verantwoordelijkheid nemen voor het gemeenschappelijke vraagstuk én een verbondenheid met elkaar ervaren waardoor oplossingen mogelijk worden. 

Op deze wijze kunnen powercirclesessies onderdeel zijn van een proces waarin alle deelnemers steeds meer de eigen rol in het probleem (h)erkennen. Hierdoor gaan zij ook zien dat zijzelf de oplossing kunnen zijn. De Powercircle is daarmee een goed alternatief voor het werken aan problemen in situaties waarin hiërarchische oplossingen niet (meer) tot resultaat leiden.

In deze workshop leer je Powercircles in te zetten  in iedere organisatorische context. Resultaten van het gebruik van Powercircles zijn:

  • zorgt voor open communicatie, oprecht spreken en aandachtig luisteren
  • zorgt er voor dat mensen verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leven en ideeën
  • creëert een veilige ruimte voor mensen om vooronderstellingen te toetsen en om vragen te stellen bij eerdere oordelen en visies
  • zorgt voor een nieuwe manier van denken
  • genereert nieuwe ideeën en oplossingen die verder gaan dan wat een ieder eerder bedacht had
  • creëert een hoger niveau van zowel het begrijpen van mensen en als het doorzien van problemen
  • zorgt voor een contextuele en holistische manier van kijken
  • leidt tot “a-ha” ervaringen.Praktische informatie

Voor wie:  een ieder die betrokkenheid, draagvlak en duurzame resultaten wil in zijn organisatie.

Datum en tijd: 2 dagdelen, in company, op aanvraag

Kosten: 295 euro p.p. incl. btw.

Aantal deelnemers: minimaal 6 en maximaal 10

Trainer: Egbert Brons