Aanbod

T H E  A R T  A N D  S C I E N C E  O F  C R E A T I N G  A   W O N D E R F U L   L I F E

Coaching


Transformatieprogramma

 

Ben je toe aan een "nieuw leven"? Een werkelijkheid die jij hebt gekozen? Ben je niet tevreden met hoe “de dingen” nu gaan? Heb je er genoeg van om steeds maar te doen wat anderen van je verlangen? In één jaar kan ook jouw leven totaal veranderen. Of dat nu maatschappelijk, sociaal, financieel of relationeel is of een combinatie hiervan. Áls je de juiste keuzes durft te maken.  <meer lezen>


1-1 coaching


Zonder verbinding geen coaching en geen verandering. Oprechte aandacht voor de persoon die wordt gecoacht vormt voor mij de basis voor die verbinding. Vanzelfsprekend neem ik de nodige levenservaring mee in het coachtraject. Ik kan laten zien welke resultaten ik bereikt heb en heb een ‘trackrecord’ opgebouwd bij veel verschillende mensen en organisaties.


Vanuit een integraal beeld formuleren we samen dat wat jij wilt bereiken. De richting en rode draad leggen we vast, samen blijven we open staan voor nieuwe ontwikkelingen. Ik stel vragen en kom met voorstellen voor oefeningen die tot verandering kunnen leiden. Ik herken patronen of onderliggende opvattingen die van invloed zijn op het huidige gedrag en benoem waar het daadwerkelijk over gaat. De oplossing ligt vaak onder de zichtbare oppervlakte. Ik spreek uit wat ik denk en voel. Open en eerlijk. Wat ik bied is het bewandelen van andere wegen en kijken met een andere blik om tot antwoorden en oplossingen te komen. <meer lezen>

Procesbegeleiding

Bij ingrijpende veranderingen of complexe vraagstukken kunnen de emoties hoog oplopen en de belangen verschillen. Ieder wil meestal vanuit zijn eigen kennis en ervaring het belang van de organisatie dienen. En ook die van zijn eigen team of afdeling, medewerkers en misschien zelfs die van hem of haar persoonlijk. Probeer daar maar eens een werkbaar geheel van te maken. Dat is behoorlijk ingewikkeld.


Juist door je eigen betrokkenheid, is het lastig om met afstand en objectiviteit naar de organisatie te kijken. Dikwijls is het lastig om het grotere geheel te zien.


In die situaties kan een externe procesbegeleider uitkomst bieden. Iemand die met een frisse blik van buiten naar de organisatie kan kijken. Ik kan die rol vervullen. Ik onderzoek wat leeft en speelt binnen een team of organisatie, waarbij essentiële zaken boven tafel komen. Met geen ander belang, dan in korte tijd tot een gezamenlijke en gedragen oplossing te komen. <meer lezen>


Lezingen

Op verzoek lezingen over:


  • Van Wens naar Werkelijkheid: de snelste en zekerste weg van wens (of visie) naar de realisatie daarvan.
  • Eerste Hulp Bij Wensen: je wilt iets heel graag bereiken en het liefst nog snel. Wat kun je daarvoor inzetten en wat moet je vooral niet doen?
  • De werkelijkheid achter de wens: waarom komt de ene wens wel uit en de andere niet?
  • Van ziek naar beter: de kracht van het brein en de invloed van gedachten op gezondheid.


De lezingen kunnen tussen de 45 minuten en een dagdeel duren. Dit is afhankelijk van doelgroep, aantal toehoorders en de gewenste mate van interactiviteit.

Advies

Inzake vraagstukken variërend van realisatie van persoonlijke doelen, levensvraagstukken, hoe anderen (c.q. de organisatie) te betrekken in het realisatieproces tot organisatievraagstukken als de realisatie van visie en missie en het creëren van draagvlak.