Wat we doen

Het WizArt institute is er zowel voor particulieren als organisaties en wat we doen is onder te verdelen in Trainingen en workshops, Coaching, Procesbegeleiding, Lezingen en Advies.

Coaching

Alle antwoorden op de vraag “wie ben je?” komen uitsluitend voort uit het fundamentele proces van een grens trekken tussen jezelf en dat wat er buiten is. De meest interessante eigenschap van die grens is dat hij kan veranderen en verschuiven en dat ook regelmatig doet. Werken aan je persoonlijke ontwikkeling zorgt er voor dat die grens verschuift.

 

Wie serieus geïnteresseerd is in persoonlijke ontwikkeling, krijgt te maken met zo’n overstelpende verscheidenheid aan psychologische en religieuze systemen, dat hij ternauwernood weet waar te beginnen of wie te geloven. Soms spreken de verschillende systemen elkaar zelfs lijnrecht tegen. Dat komt omdat die systemen op verschillende delen van de persoonlijkheid gericht zijn. En het herkennen van in welke delen van de persoonlijkheid beperkingen zitten is een eerste vereiste voordat je kunt beginnen met het verleggen van je grenzen en het weghalen van je beperkingen.<verder lezen>

 

Procesbegeleiding

Bij ingrijpende veranderingen of complexe vraagstukken kunnen de emoties hoog oplopen en de belangen verschillen. Ieder wil meestal vanuit zijn eigen kennis en ervaring het belang van de organisatie dienen. En ook die van zijn eigen team of afdeling, medewerkers en misschien zelfs die van hem of haar persoonlijk. Probeer daar maar eens een werkbaar geheel van te maken. Dat is behoorlijk ingewikkeld.

 

Juist door je eigen betrokkenheid, is het lastig om met afstand en objectiviteit naar de organisatie te kijken. Dikwijls is het lastig om het grotere geheel te zien.

 

In die situaties kan een externe procesbegeleider uitkomst bieden. Iemand die met een frisse blik van buiten naar de organisatie kan kijken. Ik kan die rol vervullen. Ik onderzoek wat leeft en speelt binnen een team of organisatie, waarbij essentiële zaken boven tafel komen. Met geen ander belang, dan in korte tijd tot een gezamenlijke en gedragen oplossing te komen. <meer lezen>

 

Lezingen

Op verzoek geef ik lezingen over:

 

  • Van Wens naar Werkelijkheid: de snelste en zekerste weg van wens (of visie) naar de realisatie daarvan
  • Eerste Hulp Bij Wensen: je wilt iets heel graag bereiken en het liefst nog snel. Wat kun je daarvoor inzetten en wat moet je vooral niet doen?
  • De werkelijkheid achter de wens: waarom komt de ene wens wel uit en de andere niet?
  • Van ziek naar beter: de kracht van het brein en de invloed van gedachten op gezondheid

 

De lezingen kunnen tussen de 45 minuten en een dagdeel duren. Dit is afhankelijk van doelgroep, aantal toehoorders en de gewenste mate van interactiviteit. Bel of mail voor meer informatie.

Advies

Inzake vraagstukken variërend van realisatie van persoonlijke doelen, levensvraagstukken, hoe anderen (c.q. de organisatie) te betrekken in het realisatieproces tot organisatievraagstukken als de realisatie van visie en missie en het creëren van draagvlak. Bel of mail voor een oriënterend gesprek.